Közérhető válaszok a kft. alapításról

 

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amiket ügyfeleink feltesznek nekünk, ha cégalapítással keresnek meg bennünket. Ha Ön is egy vállalkozás létrehozásán gondolkodik és nem kap kimerítő választ az alábbiakban, tegye fel kérdését közvetlenül szakértő kollégáinknak.

társasági jog, kft. alapítás, ügyvéd, cégalapítás, dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda

A 10 leggyakoribb kérdés a kft.-ről

1. Milyen kötelezettségei vannak egy kft.-nek?

Egy kft.-nek számos kötelezettsége van, mint például a könyvelési és pénzügyi nyilvántartás vezetése, az adóbevallások benyújtása, valamint az éves beszámoló készítése és közzététele. Ezen felül a cégadatok változása (pl. székhely vagy ügyvezető-váltás) esetén a cégbíróság felé bejelentési kötelezettség terheli, melyet változásbejegyzési eljárás keretében lehet teljesíteni. A fentiek mellett kötelező a kft. esetében is, hogy bankszámlával rendelkezzen, továbbá rendelkezzen cégkapuval és a NAV Online számlarendszerével összekötött számlázó programmal.

2. Van-e lehetőség arra, hogy külföldi tulajdonosa legyen egy kft.-nek?

Igen, külföldi állampolgárok és vállalatok is alapíthatnak kft.-t Magyarországon.

3. Milyen előnyei vannak egy kft. alapításának?

Az egyik fő előnye a kft.-nek, hogy főszabály szerint a tulajdonosok felelőssége korlátozott, kizárólag a létesítő okiratban vállalt törzsbetét erejéig áll fenn a felelősségük.

4. Milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár egy kft. tulajdonosának lenni?

A kft. tulajdonosai fektetik le a vállalkozás irányításával kapcsolatos alapvető elveket, ők hoznak döntést a cég életét jelentősen befolyásoló döntésekről (pl. ügyvezető kinevezése), továbbá a tulajdonosok határoznak az osztalékfizetéssel kapcsolatban is.

5. Mik a társasági szerződés fő elemei?

A társasági szerződés tartalmazza a kft. nevét, székhelyét, törzstőkéjét, tulajdonosait, ügyvezetőit, az üzleti tevékenység leírását, valamint szabályozza a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit érintő elveket.

6. Milyen szerepe van az ügyvezetőnek egy kft.-ben?

Az ügyvezető felelős a kft. mindennapi működéséért, a tulajdonosi döntések végrehajtásáért és ő képviseli a céget harmadik személyek felé.

7. Hogyan lehet módosítani egy kft. adatait?

A kft. adatainak módosításához tulajdonosi döntés és a kapcsolódó okiratok elkészítése szükséges. Ezeket a dokumentumokat pedig be kell nyújtani a cégbírósághoz, mely során a jogi képviselet kötelező. A cégbírósági eljárás 14 munkanapot vesz igénybe.

8. Hogyan lehet részesedést eladni vagy vásárolni egy Kft.-ben?

Üzletrész átruházási szerződés útján lehet részesedést eladni és venni egy kft.-ben. Ehhez nem feltétlenül szükséges ügyvéd segítsége, azonban a tagváltozás bejelentése kötelező a cégbíróság felé, ami pedig igényli a jogi képviselő közreműködését.

9. Milyen esetekben lehet átalakítani egy kft.-t más vállalkozási formává?

A kft. a tulajdonosok erre irányuló döntése és az átalakulási terv elkészítése által bármilyen más társasági formává átalakulhat. Ez azonban egy időigényesebb folyamat, sok esetben 3-4 hónapig is eltarthat.

10. Kell-e munkavállalót foglalkoztatnia egy kft.-nek?

Nem kötelező munkavállaló foglalkoztatása.

+1. Hogyan lehet megszüntetni egy kft.-t ?

A kft. tagok elhatározásából fakadó megszüntetési módját végelszámolásnak hívjuk. Ezen eljárás során döntést kell hozni arról, hogy a céget nem kívánják tovább működtetni, valamint ki kell jelölni a végelszámolót, el kell készíteni a szükséges bevallásokat és a vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a végelszámolásról szóló döntést a Cégközlönyben közzé kell tenni. Mindezen okiratokat be kell nyújtani a cégbíróságnak, aki a törvényi feltételek fennállása esetén elrendeli a cég törlését a cégjegyzékből.