10 dolog, amit tudni kell a kényszertörlési eljárásról

Dec 28, 2023

Összeszedtük a 10 leggyakoribb kérdést a kényszertörlési eljárásról, mely az utóbbi időben egyre gyakrabban érinti a cégeket.

1. Mikor kerül sor kényszertörlési eljárás lefolytatására?

Akkor rendelik el a céggel szemben a kényszertörlési eljárást, ha a céget megszűntnek nyilvánítják; vagy a korábban kezdeményezett végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be a társaság; vagy ha jogutód nélküli megszűnést előidéző ok következett be és végelszámolásnak nincs helye.

2. Mikor nyilvánítják megszűntnek a céget?

Ha a társaság nem működik a törvényeknek megfelelően (pl. a székhelyén nem található vagy nincs adószáma) és a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, akkor a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől. Ez egyben azt is jelenti, hogy a társaságot megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárást.

3. Ki rendeli el és hogyan értesül róla a társaság?

A kényszertörlési eljárást a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság rendeli el és folytatja le. A cégbíróság a kényszertörlés elrendeléséről szóló végzését a társaság cégkapujára küldi meg.

4. Élhet a cég jogorvoslattal?

A cégbíróság elsőfokú végzésével szemben fellebbezést lehet benyújtani. Ez esetben a fellebbezés elbírálásáig a kényszertörlés elrendelése nem jogerős.

5. Mi történik, ha jogerős lesz a kényszertörlést elrendelő végzés?

Ezt a cégbíróság megjelenteti a Cégközlönyben, illetve a társaság neve mögött feltüntetésre kerül a „kényszertörlés alatt” toldat. A Cégközlönyben való megjelenéstől számított 40 napon belül a társaság hitelezői bejelentést tehetnek a cégbíróságnál arra vonatkozóan, hogy a céggel szemben követelésük áll fenn.

Kényszertörlési eljárás

6. Mit lehet tenni a kényszertörlési eljárás ideje alatt?

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően nem hozhatóak a kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket. Ezek körébe tartozik az, hogy a cég nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, végelszámolásról, a jegyzett tőke leszállításáról (egyéb cégadatok azonban változhatnak).

7. Hogyan járhat el az ügyvezető?

A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt a hitelezői érdekek figyelembevételével köteles eljárni. Ennek körében a cég nevében új kötelezettséget nem vállalhat, a céget terhelő kötelezettséget nem elégítheti ki, a cég vagyontárgyát nem ruházhatja át, nem terhelheti meg. A fentiekre kötött szerződés vagy kötelezettségvállalás vagy megterhelésével kapcsolatos jognyilatkozat a törvény erejénél fogva semmis. Emellett a vezető tisztségviselőnek és a cégjegyzékbe bejelentett tagoknak információk kell a cégbíróság felé szolgáltatni a társaság vagyontárgyairól és kötelezettségeiről.

8. Visszafordítható a kényszertörlés?

Igen, az ehhez szükséges döntések meghozatalára maga a jogszabály is lehetőséget ad. A kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított kilencvenedik napig kérheti a társaság, hogy a cégbíróság állapítsa meg, hogy a cég továbbműködésének feltételei fennállnak és a kényszertörlési eljárást vele szemben szüntesse meg. Erre a cég kérelmére kerülhet sor akkor, ha a cég okirattal alátámasztva igazolja, hogy a kényszertörlési eljárás lefolytatását megalapozó ok már nem áll fenn, ezáltal a cég törvényes működése helyreállt; a cég a kényszertörlési eljárásban vele szemben bejelentett esedékes követeléseket kiegyenlítette; a kényszertörlési eljárás megszüntetésére előírt illetékét megfizette, valamint érvényes adószámmal rendelkezik.

9. Mi történik akkor, ha a kényszertörlés alatt hitelezői igényt jelentenek be a céggel szemben?

Ha a bejelentett követelések mértéke a 400.000,- Ft-os összeghatárt eléri, vagy nem éri el ezt az összeget, de a társaság vagyona a 400.000,- Ft értéket meghaladja, akkor a cégbíróság a kényszertörlést megszünteti és kezdeményezi felszámolási eljárás megindítását. Fontos kiemelni, hogy ez esetben a cégbíróságnak rendelkeznie kell a tagok és a vezető tisztségviselők felelősségéről is.

10. Mi történik akkor, ha nem érkezik hitelezői igénybejelentés?

Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint a cég vagyonával kapcsolatos bejelentés vagy adatszolgáltatás nem érkezett, akkor a társaságot törli a cégjegyzékből.

Amennyiben cégét érinti a kényszertörlési eljárás, irodánk munkatársai állnak rendelkezésre a teljes eljárás során.