Az érintettek védelme: Sajtóhelyreigazítás Magyarországon

Feb 04, 2024

Az emberi méltósághoz és a jó hírnévhez való jog alapvető fontosságú mind a magán, mind a jogi személyek számára - különösen, ha valamilyen információ tévesen jelenik meg róluk a média felületein. A magyar jogrendszer az ilyen esetekre kínál jogorvoslatot a sajtóhelyreigazítási eljárás formájában.

A sajtóhelyreigazítás alapjai

A sajtóhelyreigazításhoz való jog lehetőséget biztosít az érintetteknek arra, hogy kérjék a sajtóorgánumokban megjelent pontatlan vagy téves információk helyreigazítását és a valós tények leközlését. A helyreigazítás akkor kérhető, ha valakiről valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel. A helyreigazító közleményből ki kell tűnnie annak, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntették fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények. 

Hogyan lehet élni a sajtóhelyreigazítási joggal?

Amennyiben valaki észleli, hogy egy sajtótermékben olyan információ jelent meg róla, amely sérti a jogait, 30 napon belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a szerkesztőségtől vagy a hírügynökségtől, hogy a helyreigazító közleményt tegye közzé. Ezt nevezzük előzetes eljárásnak. Ha a helyreigazítási kérelem jogosnak bizonyul, a sajtóorgánumnak kötelessége a helyesbítést közzétenni a korábbi közléssel azonos formában és terjedelemben.

Bírósági eljárás

Amennyiben a sajtóorgánum nem tesz eleget a helyreigazítási kötelezettségének, az érintett személy jogosult bírósághoz fordulni. Fontos kiemelni, hogy a sajtóhelyreigazításra vonatkozó keresetlevelet a közlési kötelezettség elmulasztásának utolsó napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani, vagyis rendkívül rövid idő áll rendelkezésre annak előterjesztésére. A bíróság a sajtóhelyreigazítási per során soron kívül jár el és döntése kötelező érvényű lesz, vagyis a médiumnak a jogerős döntés alapján kell majd eljárnia.

A sajtóhelyreigazítási jog egy fontos eszköz az egyének számára, hogy megvédjék jó hírnevüket és méltóságukat. Ügyvédi irodánk elkötelezett abban, hogy segítséget nyújtson az érintetteknek ezen a területen is. Ha további kérdései vannak a sajtóhelyreigazítási eljárásról vagy bármely más jogi ügyben, forduljon hozzánk bizalommal.