Az ügyvédi munkadíj

Szinte kivétel nélkül mindig az ügyvédi munkadíj összege merül fel az egyik első kérdésként az ügyfeleink részéről, ami sok esetben nem válaszolható meg azonnal. Az ügyvédi munkadíj a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a felek szabad megállapodásának tárgyát képezi. Annak ellenére, hogy az ügyvédi piac sok szempontból telítettnek mondható, mégis óriási különbségek tapasztalhatóak az ügyvédi irodák díjszabásai között.

Irodánk igyekszik méltányosan és versenyképesen meghatározni a munkadíj összegét. Áraink rugalmasak és az ügyek egyediségének, összetettségének, időigényének, illetve más releváns tényezőknek a figyelembe vételével kerülnek kialakításra. Munkadíjunk minden esetben tükrözi a szolgáltatás minőségét és szakmai tapasztalatunkat.

Díjszabásunk vonatkozásában az alábbi példákon keresztül nyújtunk iránymutatást azzal, hogy minden eset egyedi, ezért az itt feltüntetett összegek kizárólag tájékoztató jellegűek.

ügyvédi munkadíj

Árazási mechanizmus

Cégalapítás

A cégalapítás árazása során figyelembe vesszük, hogy milyen cégformát választanak, hány tulajdonosa, ügyvezetője, fióktelepe lesz a cégnek, illetve amennyiben nem szerződésmintával történik a létesítő okirat meghatározása, akkor annak összetettsége és a kapcsolódó jogi tanácsadás is szempont az ügyvédi munkadíj meghatározása során. A cégalapítás minimális díja 100.000,- Ft + ÁFA.

Cégmódosítás

Cégmódosítás esetén nagyon nehéz általánosságban meghatározni az ügyvédi munkadíj mértékét, hiszen egy változásbejegyzés sok mindenre irányulhat. Amennyiben csupán egy-két adat változik, akkor minimális összeggel kell számolni, azonban egy összetettebb eljárás esetén nem meglepő a százezer forint körüli megbízási díj sem. A cégmódosítás minimális díja 80.000,- Ft + ÁFA. 

Részvénykibocsátás

Amennyiben zártkörűen működő részvénytársaság alapítására kerül sor, külön eljárás keretében szükséges intézkedni a részvények előállításáról. Ez történhet dematerializált úton (elektronikus jelek generálásával) vagy nyomdai úton (az értékpapírok fizikai megjelenítésével). A részvénykibocsátás munkadíja 155.000,- Ft + ÁFA.

Peres eljárások

A peres eljárások általában kétféle díjazással járnak. Az egyik része az okiratszerkesztés (pl. keresetlevél megírása), amely óradíjas konstrukcióval jár, ennek összege az ügy összetettségének függvényében óránként minimum 35.000,- Ft + ÁFA. A peres ügyek másik része a tárgyaláson való részvétel, ami fix összegű megbízási díjat jelent, melynek összege minimum 70.000,- Ft + ÁFA.

Ittas vezetés

Az ittas vezetést érintő ügyeknél a megbízási díj az alábbiak szerint alakul: az iratok áttekintése bruttó 30.000,- Ft, az eljárási alapdíj (konzultáció, felkészítés, beadványok szerkesztése, teljeskörű ügyintézés) bruttó 150.000,- Ft, a gyanúsítotti kihallgatáson való részvétel bruttó 50.000,- Ft, míg tárgyalás tartása esetén a tárgyaláson való jogi képviselet díja bruttó 60.000,- Ft, az ehhez kapcsolódó beadványok készítése bruttó 80.000,- Ft. 

Ingatlan adásvétel

Az ügyvédek között az ingatlan adásvételi szerződések munkadíja a legvitásabb. Általánosságban azonban elmondható, hogy a vételár képezi a díj alapját, aminek mértékét az ügy egyszerűsége csökkenthet, a körülmények bonyolultsága azonban növelhet. A kiindulási alap irodánknál mindig a vételár 0,5%-a (de minimum 150.000,- Ft + ÁFA), ami a fentiek alapján változhat.

Szerződéses ügyletek

A szerződések vonatkozásában nem lehet általánosságban tájékoztatást adni a munkadíjat érintően. Amennyiben csupán véleményezni kell egy már másvalaki által megfogalmazott megállapodást, akkor az természetszerűleg kisebb megbízási díjat jelent. Irodánk alapvetően óradíjjal kalkulál a szerződések megírása és véleményezése tekintetében, melynek mértéke óránként 35.000-45.000,- Ft + ÁFA között lehet.

Általános tanácsadás

Az általános konzultáció és egyéb munkák díja még inkább az adott ügy egyediségéhez igazodik, mint a fent említett tárgykörökben. Amennyiben általános jellegű tanácsadás képezi az ügyvédi megbízás alapját, akkor alacsonyabb összegű díjjal lehet számolni, viszont ha speciális szaktudást igényel az ügy szakszerű ellátása (pl. tőkepiac, adatvédelem), akkor a megbízási díj magasabb lesz. Az általános ügyvédi óradíj ennek megfelelően 35.000,- és 45.000,- Ft + ÁFA között kalkulálódik.