Milyen részvények léteznek?

Nov 01, 2023

Korábbi postunkban ismertettük, hogy mi is az a részvény. A mai cikkünkben bemutatjuk, hogy ezekből az értékpapírokból milyen fajták léteznek.

Függetlenül attól, hogy nyomdai úton vagy dematerializált módon állítják elő a részvényeket, számos jogosultságot megtesíthetnek ezek az értékpapírok. Ami ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló az az, hogy a részvény által megtestesített jogosultságok teljesen szabadon meghatározhatók, így rugalmasan alakítható a tulajdonosi jogosultság az adott társaság igényeinek és tevékenységének megfelelően.

Törzsrészvény

A törzsrészvény minden részvény, ami nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a kamatozó, a visszaváltható vagy az alapszabályban nevesített egyéb részvényfajták közé. Vagyis minden részvény törzsrészvény, ami az alapvető jogosultságokat tartalmazza. 

Elsőbbségi részvény

Ez a legnépszerűbb és a legsokszínűbb részvényfajta: az elsőbbségi részvény a többi részvényfajtával szemben a tulajdonosának valamiféle előnyt biztosít. A Ptk. több elsőbbséget nevesít e körben, azonban fontos tudni, hogy kialakítható úgy is a részvényszerkezet, hogy egy elsőbbségi részvény egyszerre több elsőbbséget is magában foglal. Nagyon fontos, hogy az elsőbbségi jogok gyakorlásának feltételeit, vagyis magának a részvénynek a tartalmát pontosan határozzuk meg az alapszabályban.

Osztalékelsőbbségi részvény alapján a társaság által elhatározott és kifizetni rendelt osztalékból ezen részvény tulajdonosai magasabb összegben, kedvezőbb mértékben jogosultak osztalékra. Ez meghatározható százalékos arányban, vagy akár fix összegben is. Nem gyakori, hogy az osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosainak szavazati jogát a részvénytársaságok korlázzák.

Szavazatelsőbbségi részvényen belül két tipikus elsőbbséget szokás alkalmazni. Az egyik a szavazattöbbszörözés, mely esetben egy részvény (ami alapvetően egy szavazatra jogosítaná tulajdonosát) többszörös szavazatot biztosít a részvényesnek. Ennek értelmében előfordulhat, hogy valaki egy részvényt tulajdonol, de azzal ezer szavazatot tud leadni. A másik tipikusan előforduló szavazatelsőbbségi részvény a vétójogot biztosító részvény. Ha egy társaság ilyet bocsát ki, akkor a közgyűlésén a vétójoggal érintett tárgykörben csak akkor hozható határozat, ha az elsőbbséggel rendelkező részvényes is igennel szavaz.

Részvénytípusok

A vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbség esetén annak jogosultja dönthet arról, hogy ki legyen a társaság vezetője, felügyelőbizottsági tagja. Ennek részletes eljárásrendjét az alapszabályban szabályozni kell, de általában közgyűlés tartása nélkül lehet ily módon a vezetőket megválasztani. Az elsőbbség nem csak a kijelölésre, hanem az érintett tisztségviselők visszahívására is vonatkozik.

Elővásárlási jogot biztosító részvény esetén az elsőbbség arra vonatkozik, hogy ha a társaság másik részvényese az értékpapírját adásvétel útján át kívánja ruházni, akkor a jogosult mindenki mást megelőzően megvásárolhassa az érintett részvényt.

A fentieken felül gyakori a likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény, ami a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbségét takarja.

Ezen felül rendelkezhetnek a tulajdonosok olyan részvényről is, amely bizonyos feltételek bekövetkezte esetén az egyik elsőbbségből másik elsőbbségre való cserélési lehetőséget biztosít. 

További részvények

Dolgozói részvény a részvénytársaságnál teljes, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára bocsátható ki. Alapításkor ilyen részvényt nem lehet létrehozni, arra kizárólag tőkeemelés keretében van lehetőség.

A kamatozó részvény egy olyan részvényfajta, amely előre meghatározott mértékű kamatra jogosít.

Visszaváltható részvény is kibocsátható, mely alapján a részvényre vonatkozóan a részvénytársaságot vételi jog; a részvényest eladási jog; vagy a részvénytársaságot vételi jog és a részvényest eladási jog
illeti meg.


Összeállításunkból is látszik, hogy rengeteg lehetősége van egy zrt.-nek arra, hogy saját elképzelései mentén az egyéni céljai elérése érdekében alakítsa ki tulajdonosi struktúráját. Irodánk munkatársai számos részvénykibocsátásban részt vettek, így széleskörű szakértelemmel állnak rendelkezésre a megfelelő részvényösszetétel kiválasztásában.