A termőföld adásvételének menete: útmutató a sikeres földvásárláshoz

Jul 24, 2023

Kifüggesztés és földművesi igények: a termőföld-vásárlás adminisztratív buktatói és lehetőségei

A földművesek számára a termőföld megszerzése elengedhetetlen a mezőgazdasági tevékenységük szempontjából. Azonban a földvásárlás sokszor komoly adminisztratív akadályokba ütközik, melyek ismerete nélkül hosszadalmas és bonyolult folyamat várható. A sikeres földvásárlás érdekében érdemes tisztában lenni az elővásárlási jog, a jegyzői kifüggesztés és az adásvételi szerződés fontos részleteivel.

A termőföldre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követően a felek benyújtják a szerződést a kormányhivatalnak előzetes vizsgálat céljából. Amennyiben annak megfelel az okirat, akkor kerülhet sor a szerződés közzétételére. Ez az ún. kifüggesztés, mely során az eladó kérelmére a jegyző nyilvánosságra hozza a termőföld értékesítését, és ezzel lehetőséget biztosít az elővásárlási joggal rendelkezők számára, hogy a más által eladásra kínált termőföldeket elsőbbségi alapon megvásárolhassák. Ez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan jogosultak a vásárlásra. A földművesnek jeleznie kell erre vonatkozó igényét a jegyző felé, aki megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e a jogosultság. A kifüggesztés időtartama 30 nap, amely alatt a jegyző gyűjti az érdeklődők jelentkezését. Fontos tudni, hogy az elővásárlási jog csak a termőföldek adásvételére vonatkozik, és más ingatlanokra nem érvényes.

Engedélyek, szabályok és a földművesek érdeke: megkerülhetetlen tényezők a termőföld adásvételében

Fontos leszögezni, hogy termőföld megszerzésére nem kizárólag földműves jogosult. A szerzési jogosultság belföldi és uniós állampolgár esetén áll fenn; harmadik országbeli vagy jogi személy nem lehet termőföld tulajdonosa. Földművesnek nem minősülő személy maximum 1 hektár nagyságú termőföldet birtokolhat. A földművesek esetén a fölszerzési maximum 300 hektár, vagyis ekkora területű termőföldet tulajdonolhat, míg a birtokmaximum 1200 hektár mértékig terjed.

A termőföld adásvételének folyamata több szempontból is különleges, és számos olyan tényezőt tartalmaz, amelyre a földműveseknek különösen oda kell figyelniük. A legfontosabb lépés a földműves jogosultság megszerzése, amely az agrárkamara illetékes területi szervezetétől történik, és általában időigényes folyamat. Ehhez szükséges, hogy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkezzen és annak vonatkozásában igazolja a használatának jogcímét.

termőföld, szőlő, gyümölcsös, tanya, dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda, kifüggesztés

A földbizottság szerepe a termőföld adásvételében: figyelmet érdemlő részletek és engedélyezési folyamatok

A termőföld adásvétele során a fentieken felül további számos tényezőt figyelembe kell vennünk. A sikeres földvásárlás érdekében érdemes megértenünk a földbizottság szerepét is.

Már az adásvételi szerződés megkötése előtt fontos a termőföld átlagárának ismerete, amelyet a helyi viszonyok határoznak meg. Ezt figyelembe véve könnyebb meghatározni a vásárlásra kínált terület reális értékét. Az átlagár mellett fontos a föld minőségére, adottságaira, valamint a területen található víz- és energiahálózatra vonatkozó információk beszerzése.

A termőföld adásvétele során - ahogy fent is említettük - az engedélyezési folyamat elengedhetetlen. A földbizottság, mint a földügyeket felügyelő szerv, ellenőrzi, hogy a tranzakció megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és az adott régió fejlesztési terveinek. A földbizottság engedélye nélkül a földvásárlás érvénytelennek minősül.

A földbizottság engedélyezési folyamata több lépésből áll. A jegyzői kifüggesztést követően megküldésre kerülnek az ügy iratai a földbizottsághoz. A kérelem elbírálása során a földbizottság vizsgálja, hogy a vevő megfelel-e a földhasználati jogosultságra vonatkozó előírásoknak. A földbizottságnak ezen felül kiemelt szerepe van a földművesek és a földtulajdonosok érdekeinek védelme területén. Ők döntenek arról, hogy a földművesek számára megfelelő-e a tervezett adásvétel, és hogy az összhangban áll-e a nemzeti érdekekkel. Amennyiben a kérelem megfelel az előírásoknak, a földbizottság engedélyezi az adásvételt. Ezt követően a felek által megkötött az adásvételi szerződés érvényesnek minősül, és bejegyzik azt a földhivatalban.

Irodánk örömmel áll rendelkezésre, hogy a termőföld vásárlásra irányuló szerződéskötés során ellássa jogi képviseletét.