Adatvédelmi jogi alapelvek

Jun 11, 2023

Az adatvédelmi jog és a GDPR egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban, különösen a digitális korban, ahol a személyes adatok védelme kulcsfontosságú. Az érintetti jogok maximális tiszteletben tartása az adatkezelés során a legfontosabb jogi kötelezettség.

Az érintetti jogok tiszteletben tartása az adatkezelés során

Az adatkezelés során elsődleges szempont a tájékoztatás. Az érintett személyeknek jogukban áll tudni, kik és milyen céllal kezelik adataikat. A tájékoztatásnak részletesen és közérthető módon kell tartalmaznia az adatkezelési folyamatok minden lényeges információját.

Adattakarékosság elve

Az érintetti jogok tiszteletben tartása magában foglalja az adattakarékosság elvét is. Ez azt jelenti, hogy csak az olyan szükséges adatokat gyűjtheti és kezelheti az adatkezelő, amelyek nélkülözhetetlenek az adott feladat végrehajtásához. Az adattakarékosság elve szorosan összefügg a jogos érdek alapján megvalósított adatkezeléssel is: az érintetti jogok nem sérülhetnek olyan adatkezelés miatt, amely nem indokolt vagy nem arányos az érintett személyiségi jogának csorbításával.

Tájékoztatáshoz való jog

Végül, de nem utolsósorban, az adatkezelésnek tiszteletben kell tartania a GDPR rendelet előírásait. Ez magában foglalja az érintett személyek tájékoztatását (az adatkezelés megkezdését megelőzően), az adatgyűjtés és -kezelés indokoltságának bizonyítását, valamint az adatszivárgás (incidens) esetén történő gyors és hatékony cselekvést.

Hatósági hozzáállás

Összegzésképpen megállapítható, hogy az adatkezelés során az érintetti jogok maximális tiszteletben tartása elengedhetetlen. Ezt támasztja alá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) gyakorlata is, hiszen a legutóbb nyilvánosságra hozott határozatában egy szépségszalont marasztalt el a kamerás adatkezelés és az ügyfelek félrevezető tájékoztatása, továbbá a tevékenységének ellátásához szükségtelen személyes adatok kezelése miatt, mely során 30 millió forint összegű bírságot szabott ki.

Ezért is fontos, hogy az adatkezelő forduljon szakemberhez az adatkezelési tájékoztató szakszerű elkészítése érdekében.