Mit jelent a fizetési meghagyás, vagyis mi az az fmh?

Jan 20, 2024

A fizetési meghagyás egy olyan gyors, peren kívüli eljárás, amelyben a fizetési kötelezettségét önként nem teljesítő kötelezetten per nélkül követelhetővé és végrehajthatóvá válhat a tartozás. Meg kell jegyezni, nem minden esetben megy ilyen egyszerűen a pénz behajtása, cikkünkből ennek részletei kiderülnek.

Fontos szabály, hogy a hárommillió forintot meg nem haladó pénzkövetelés kizárólag fizetési meghagyás (rövidebb nevén fmh) útján érvényesíthető. Szintén kiemelendő, hogy ha a követelés a 30 millió forintot meghaladja, akkor a fizetési meghagyás nem alkalmazható, helyette perben szerezhet érvényt az igényének a jogosult fél. Az fmh magánszemélyek és jogi személyek közötti viszonyban is alkalmazható.

A fizetési meghagyást a közjegyző bocsátja ki, melynek kezdeményezésére a közjegyzőnél személyesen vagy elektronikus úton is sor kerülhet. Az fmh-t a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) küldi ki a természetes személy adós részére postán, míg a jogi személy számára cégkapun keresztül. Az átvételt követően 15 napja van a címzettnek arra, hogy reagáljon az fmh-ra.

Mit tehetünk, ha fmh-t kapunk?

Amennyiben az abban foglalt fizetési kötelezettséget nem vitatjuk, akkor lehetőségünk van megfizetni az érvényesíteni kívánt összeget, mely a tartozásból és a fizetési meghagyás során felmerült költségekből áll (pl. ügyvédi díj, eljárási költség, kamat). Fontos kiemelni, hogy az önkéntes teljesítés esetén is szükséges értesíteni a közjegyzőt arról, hogy a fizetés megtörtént.

fizetési meghagyás, fmh, ellentmondás, mokk, közjegyző, mit jelent a fizetési meghagyás

Ha nem vitatjuk a követelést, viszont nem áll rendelkezésünkre az abban foglalt pénzösszeg, akkor kérhetünk részletfizetést vagy fizetési haladékot. Ennek a módja az, hogy a közjegyző felé ennek a részleteit beterjesszük.

Abban az esetben, ha az fmh-ban foglaltakat akár jogalapjában, akár összegében vitatjuk, 15 napon belül ellentmondással kell élnünk a fizetési meghagyással szemben. Ekkor a közjegyző értesíti az ellentmondásról az fmh kibocsátását kezdeményező felet, aki döntési helyzetbe kerül. Amennyiben az ellentmondás átvételét követő 15 napon belül a jogosult nem tesz semmit, akkor a fizetési meghagyásos eljárás megszűnik. Ha az értesítést követő 15 napon belül a jogosult elkészíti és benyújtja a keresetlevelét a bíróságra, akkor a fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá alakul és megindul a bírósági szakasz. Erről a kötelezett értesítést kap és elő kell terjesztenie az ellenkérelmét, majd részt kell vennie a tárgyalás(ok)on.

Tapasztalataink alapján külön fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy ha a fizetési meghagyásra nem reagál annak címzettje 15 napon belül, akkor az automatikusan jogerős lesz és az abban foglalt követelés végrehajthatóvá válik és annak megtámadására csak igen szűk körben van lehetőség. Így amennyiben fmh-t kap, javasoljuk, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket, mely során ügyvédi irodánk áll mindenki rendelkezésére.