Belső visszaélés-bejelentési rendszer: közeleg a határidő

Nov 17, 2023

Whistleblowing: mi is ez?

Az új panasztörvény miatt bevezetésre kerülő belső visszaélés-bejelentési rendszer egy meghatározó lépés a vállalatok számára az üzleti integritás és a jogi biztonság terén. Ezáltal a cégeknél észlelt jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ alapján kivizsgálásra kerülhetnek a visszaélésnek tűnő esetek.

Most a legalább 50 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozások számára is elérkezett az idő, hogy felkészüljenek a panasztörvény által előírt whistleblowing rendszer kialakítására, melynek 2023. december 17. napjáig kell megfelelniük.

Mit kell tenni?

Ennek során a cégek feladata, hogy kijelöljék a bejelentővédelmi megbízottjukat, megalkossák a bejelentési rendszerük eljárásának szabályait, továbbá biztosítaniuk kell a panaszbejelentési rendszerrel összefüggésben tudomásukra jutó személyes adatok kezelésének biztonságát, aktualizálniuk kell a már meglévő adatkezelési dokumentációjukat.

Korábbi összeállításunkban már részleteztük a vállalatokra háruló kötelezettségeket a belső visszaélés-bejelentési rendszer kapcsán, melyben kiemeltük, hogy a rendszer nem csak jogi megfelelést biztosít, hanem aktív szereplővé teszi a vállalkozásokat a jogellenes tevékenységek elleni küzdelemben, ezzel erősítve az üzleti biztonságot.

Miért jó ez?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer egy hatékony jogi eszköz lehet különösen, ha az adott társaság bejelentővédelmi ügyvéd bevonásával együttműködve végzi ezen kötelezettségét. A bejelentővédelmi ügyvéd a panaszok objektív kivizsgálását biztosítja, és segít megelőzni (anonimitás hiányában) a bejelentők megtorlását.

Állunk rendelkezésükre az új szabályoknak való megfelelés miatti dokumentáció elkészítésében, valamint bejelentővédelmi ügyvédként is szívesen segítjük munkájukat.

Panasztörvény